HPC R2

شروع از
5,374 تومان/روزانه

 • ۲ هسته پردازنده 2.1GHz
 • ۲ گیگ رم
 • ۵۰ گیگ هارد
 • پهنای باند ۵۰
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R3

  شروع از
  7,099 تومان/روزانه

 • ۳ هسته پردازنده2.1GHz
 • ۳ گیگ رم
 • ۱۲۰ گیگ هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت اختصاصی
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R4

  شروع از
  8,836 تومان/روزانه

 • ۴ هسته پردازنده2.1GHz
 • ۴ گیگ رم
 • ۲۰۰ گیگ هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت اختصاصی
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R8

  شروع از
  17,184 تومان/روزانه

 • ۸ هسته پردازنده 2.1GHz
 • ۸ گیگ رم
 • ۳۰۰ گیگ هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت اختصاصی
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R12

  شروع از
  27,808 تومان/روزانه

 • ۱۲ هسته پردازنده2.1GHz
 • ۱۲ گیگ رم
 • ۴۰۰ گیگ هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت اختصاصی
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R16

  شروع از
  37,440 تومان/روزانه

 • ۱۶ هسته پردازنده2.1GHz
 • ۱۶ گیگ رم
 • ۵۰۰ گیگ هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت اختصاصی
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R32

  شروع از
  71,136 تومان/روزانه

 • ۳۲ هسته پردازنده2.1GHz
 • ۳۲ گیگ رم
 • ۱ ترا هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • پورت اختصاصی
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • تست

  0 تومان

 • ۲ هسته پردازنده
 • ۲ گیگ رم
 • ۵۰ گیگ هارد
 • پهنای باند نامحدود
 • اتصال از طریق RDP
 • سیستم عامل ویندوز 7