HPC R8

شروع از
17,184 تومان/روزانه

 • ۸ هسته ترد 2.1GHz
 • ۸ گیگ رم
 • ۳۰۰ گیگ هارد
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R12

  شروع از
  27,808 تومان/روزانه

 • ۱۲ هسته ترد 2.1GHz
 • ۱۲ گیگ رم
 • ۴۰۰ گیگ هارد
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R16

  شروع از
  37,440 تومان/روزانه

 • ۱۶ هسته ترد 2.1GHz
 • ۱۶ گیگ رم
 • ۵۰۰ گیگ هارد
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • HPC R32

  شروع از
  71,136 تومان/روزانه

 • ۳۲ هسته ترد 2.1GHz
 • ۳۲ گیگ رم
 • ۱ ترا هارد
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • تست

  0 تومان

 • 1 هسته ترد 2.1GHz
 • ۲ گیگ رم
 • ۵۰ گیگ هارد
 • پهنای باند محدود
 • اتصال از طریق RDP
 • سیستم عامل ویندوز 7