پلن ۱

3,000 تومان/ماهیانه

 • ۱۰۰ مگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۵ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس ۱ عدد
 • بک آپ روزانه ۱ عدد
 • کنترل پنل وستا
 • وب سرور NGINX

 • پلن ۲

  6,000 تومان/ماهیانه

 • ۲۵۰ مگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۷ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس ۱ عدد
 • بک آپ روزانه ۱ عدد
 • کنترل پنل وستا
 • وب سرور NGINX

 • پلن ۴

  16,000 تومان/ماهیانه

 • یک گیگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۱۵ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس ۱ عدد
 • بک آپ روزانه ۱ عدد
 • کنترل پنل وستا
 • وب سرور NGINX

 • پلن ۵

  21,000 تومان/ماهیانه

 • ۲ گیگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۲۵ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس ۱ عدد
 • بک آپ روزانه ۱ عدد
 • کنترل پنل وستا
 • وب سرور NGINX

 • پلن ۶

  36,000 تومان/ماهیانه

 • ۵ گیگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۲ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس ۲ عدد
 • بک آپ روزانه ۲ عدد
 • کنترل پنل وستا
 • وب سرور NGINX