gp micro

95,000 تومان/ماهیانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • 20 گیگ هارد SSD
 • 4 ترابایت ترافیک
 • ۲۳ دیتاسنتر در ۶ نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • پورت شبکه یک گیگابیت
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه

 • gp xsmall

  190,000 تومان/ماهیانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • 40 گیگ هارد SSD
 • 6 ترابایت ترافیک
 • ۲۳ دیتاسنتر در ۶ نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • پورت شبکه یک گیگابیت
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه

 • gp small

  350,000 تومان/ماهیانه

 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 60 گیگ هارد SSD
 • 8 ترابایت ترافیک
 • ۲۳ دیتاسنتر در ۶ نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • پورت شبکه یک گیگابیت
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه

 • gp medium

  600,000 تومان/ماهیانه

 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 4 هسته پردازشی
 • 80 گیگ هارد SSD
 • 8 ترابایت ترافیک
 • ۲۳ دیتاسنتر در ۶ نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • پورت شبکه یک گیگابیت
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه

 • gp large

  1,000,000 تومان/ماهیانه

 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • 8 هسته پردازشی
 • 120 گیگ هارد SSD
 • 10 ترابایت ترافیک
 • ۲۳ دیتاسنتر در ۶ نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • پورت شبکه یک گیگابیت
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه

 • gp xlarge

  1,750,000 تومان/ماهیانه

 • 32 گیگابایت حافظه رم
 • 12 هسته پردازشی
 • 180 گیگ هارد SSD
 • 10 ترابایت ترافیک
 • ۲۳ دیتاسنتر در ۶ نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • پورت شبکه یک گیگابیت
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه

 • gp 2xlarge

  3,300,000 تومان/ماهیانه

 • 64 گیگابایت حافظه رم
 • 16 هسته پردازشی
 • 240 گیگ هارد SSD
 • 15 ترابایت ترافیک
 • ۲۳ دیتاسنتر در ۶ نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • پورت شبکه یک گیگابیت
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه