پلن ۱

شروع از
69,000 تومان/ماهیانه

 • ۲ هسته ترد 2.1GHz
 • ۲ گیگ رم
 • ۵۰ گیگ هارد
 • ۱۵۰ گیگابایت پهنای باند
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • سیستم عامل دلخواه

 • پلن ۲

  شروع از
  99,000 تومان/ماهیانه

 • ۳ هسته ترد 2.1GHz
 • ۳ گیگ رم
 • ۱۲۰ گیگ هارد
 • ۲۰۰ گیگ پهنای باند
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • سیستم عامل دلخواه

 • پلن ٣

  شروع از
  134,000 تومان/ماهیانه

 • ۴ هسته ترد 2.1GHz
 • ۴ گیگ رم
 • ۱۵۰ گیگ هارد
 • ۳۰۰ گیگ پهنای باند
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • سیستم عامل دلخواه

 • پلن ۴

  شروع از
  179,000 تومان/ماهیانه

 • ۶ هسته ترد 2.1GHz
 • ۶ گیگابایت حافظه رم
 • ۱۲۰ گیگابایت فضای هارد
 • ۴۵۰ گیگابایت پهنای باند
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه

 • پلن ۵

  شروع از
  239,000 تومان/ماهیانه

 • ۸ هسته ترد 2.1GHz
 • ۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۱۶۰ گیگابایت فضای هارد
 • ۷۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • شبکه داخلی نرم افزارها
 • انتقال داده با FTP
 • اتصال از طریق RDP
 • حداقل استفاده ۲۴ ساعت
 • سیستم عامل دلخواه