پلن ۱

شروع از
54,000 تومان/ماهیانه

 • یک هسته ترد 2.1GHz
 • ۱ گیگابایت حافظه رم
 • ۳۲ گیگابایت فضای هارد
 • ۱۲۰ گیگابایت پهنای باند

 • پلن ۲

  شروع از
  99,000 تومان/ماهیانه

 • یک هسته ترد 2.1GHz
 • ۲ گیگابایت حافظه رم
 • ۵۰ گیگابایت فضای هارد
 • ۱۵۰ گیگابایت پهنای باند

 • پلن ٣

  شروع از
  129,000 تومان/ماهیانه

 • ۲ هسته ترد 2.1GHz
 • ۴ گیگابایت حافظه رم
 • ۷۰ گیگابایت فضای هارد
 • ۲۰۰ گیگابایت پهنای باند

 • پلن ۴

  شروع از
  159,000 تومان/ماهیانه

 • ۴ هسته ترد 2.1GHz
 • ۴ گیگابایت حافظه رم
 • ۹۰ گیگابایت فضای هارد
 • ۳۰۰ گیگابایت پهنای باند

 • پلن ۵

  شروع از
  239,000 تومان/ماهیانه

 • ۴ هسته ترد 2.1GHz
 • ۸ گیگابایت حافظه رم
 • ۱۲۰ گیگابایت فضای هارد
 • ۴۵۰ گیگابایت پهنای باند