مقررات استفاده از خدمات ابری شركت تجارت پايدار ايرانيان

مقررات استفاده از خدمات ابری شرکت تجارت پایدار ایرانیان (تپا) کلیه مشتریان (حقیقی و حقوقی) خدمات ابری تپا می بایست از شرایط و ضوابط استفاده از خدمات ابری تپا اطلاع داشته و شرایط مذکور را به طور ...